FolketingsmedlemOpstillet i Favrskovkredsen 

Daniel Toft Jakobsen har repræsenteret Favrskovkredsen i Folketinget siden 2015, hvor han blev valgt ind første gang.


Daniel er i øjeblikket Socialdemokratiets ordfører for internationalt udviklingssamarbejde samt handicapordfører.Du kan læse mere om ham her:


En vanskelig budgetlægning

Af Isabell Friis Madsen, Borgmesterkandidat  og gruppeformand for Socialdemokratiets byrådsgruppe i Favrskov

Budgetforslaget for Favrskov Kommune er nu klar til at blive sendt i høring. Igen er det stort set et samlet byråd, der står bag, idet kun Enhedslisten har valgt at stå udenfor. Jeg glæder mig over det brede samarbejde i byrådet, og at det er lykkedes at lande et kompromis. Det har ikke været en helt let øvelse, idet der var lagt op til, at målet skulle være mærkbare reduktioner på driftsbudgettet.

Socialdemokratiet annoncerede inden budgetlægningen, at vi ville arbejde for, at der ikke blev sparret mere end allerhøjest nødvendigt. Favrskov Kommune har nemlig grundlæggende en god og solid økonomi, og dermed gode forudsætninger for at levere god service til borgerne.

Selv om vi ikke længere har et flertal bag os, er vi glade for, at det trods alt er lykkedes at bevare en del af de tildelte midler til


minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, at skolerne får en økonomisk håndsrækning til specialundervisning, og at vi kommer til at se på, om flere børn kunne have glæde af at starte et år senere i skole. Vi er ligeledes glade for, at vi fandt opbakning til at få udformet en strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere – en problemstilling, som vi for alvor vil kunne mærke de kommende år. På anlægssiden er det ”skal”-opgaverne, der har stået øverst på listen. En ny daginstitution i Hadsten, renovering af Korsholm Skole, demenshus i Hinnerup samt midler til udmøntning af Klimaplanen – for ikke at glemme cykelstien mellem Hadsten og Hadbjerg samt sanering af Storegade i Hinnerup - er forslag, som vi er glade for at se med i budgettet.


Der er dog stadig tale om et budget med reduktioner, om end de gennem gode forhandlinger i byrådet ikke er helt så slemme, som vi i Socialdemokratiet havde frygtet. Vi håber derfor, at der vil komme mange gode høringssvar, som vi kan tage med ind i de videre forhandlinger.
Onsdag d. 7 sep. 2022

Gruppeformand og borgmesterkandidat

Socialdemokratiet i Favrskov Kommune har efter en inddragende medlemsproces valgt Isabell Friis Madsen som borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2025.

Isabell Friis Madsen blev valgt uden modkandidater, og valget af den erfarne kommunalpolitikker vækker glæde og begejstring i partiet.


Fakta om Isabell Friis Madsen:

  • Byrådsmedlem siden 2010
  • Medlem af Social- og Sundhedsudvalget fra 2010-2013
  • Formand for Børn- og Skoleudvalget fra 2014-2018
  • Nuværende formand for Arbejdsmarkedsudvalget
  • Medlem af økonomiudvalget siden 2017

Kredsbestyrelsesformand for Socialdemokratiet i Favrskov Kommune, Jørgen Nielsen, udtaler:

”Isabell har været medlem af byrådet i Favrskov Kommune siden 2010, hvor hun gennem godt 12 år har vist, at hun brænder for det politiske arbejde. Med erfaring fra formandsposter for Børn- og Skoleudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget har Isabell været en vigtig aktør i udviklingen af kommunen. Hun arbejder altid målrettet for vigtige socialdemokratiske kerneværdier med den borgernære velfærd som omdrejningspunkt, og jeg er sikker på, at hun er den helt rigtige til at stå i spidsen for vores parti.”


Selv siger Isabell Friis Madsen:


”Jeg er selvfølgelig glad og ydmyg over den entydige opbakning fra vores parti, og jeg vil gerne takke de mange medlemmer, der har foreslået mig som borgmesterkandidat. Vi har et stort arbejde foran os, så vi forhåbentligt ved næste valg kan få borgmesterposten tilbage på socialdemokratiske hænder. Velfærd, klima og grøn omstilling bliver vigtige politiske indsatsområder, hvor vi gerne vil vise, at Socialdemokratiet er garant for at skabe resultater.”


Isabell er 44 år og er i sit civile job ansat som oversygeplejerske i Styrelsen for Patientklager. Hun bor i Hadsten med sin mand og deres fire børn. Hun efterfølger Nils Borring, der efter 12 år som borgmester ønsker, at der kommer både friske og nye kræfter til, der kan sikre partiet en central rolle fremadrettet.

Mød vores regionsmedlem!

Mød vores byrådsmedlemmer!