Byrådskandidat - nr. 11 på listen

Maria Degn

34 år

Sagsbehandler i et forsikringsselskab (TR)

Gift, 3 børn i alderen 7-10 år

Hammel

FB: mariadegnhall

Mail: mariakatharinadegn@gmail.com

Mail: 50105522

 

Jeg vil arbejde for de unge i Favrskov og være deres repræsentant i byrådet.  


Der skal være plads til alle unge. Jeg tror i høj grad på et stærkt nærmiljø og borgerinddragelse. 


Jeg vil søge brede løsninger, som både borgere og erhvervslivet har tillid til.

Kommunen skal leve, foreningslivet skal blomstre, her skal det være attraktivt at bosætte sig - også i landsbyerne.

Samtidig skal det skal være naturligt og let at vælge det sunde og aktive liv.


En stemme på mig er en stemme på ungdommen.