Byrådskandidat - nr. 7 på listen

Søren Gade

54 år

IT Proces Arkitekt

Gift, har 2 voksne børn

Ulstrup/Vester Velling

FB: soren.gade

Mail: sgad@favrskov.dk

Mobil: 51153013

 

Jeg vil arbejde for bæredygtig vækst og en fair fordeling af ressourcer mellem land og by.


Vi skal bevare særlige naturområder, forbedre biodiversiteten og reducere brugen af miljøfremmede stoffer. Vi skal mindske klima- og miljøbelastende udledninger og fremme brugen af klimavenlige transportløsninger.


Vi skal engagere lokale kræfter for beskytte sårbare naturområder og udvikle rekreative muligheder.


Stem personligt – jeg arbejder for bæredygtig vækst og en fair fordeling mellem by og land.